Maakbaarheid en medicalisatie

Je gevoel volgen is makkelijker gezegd dat gedaan. Veel van ons zijn opgegroeid met het idee dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons succes. Als je maar hard werkt lukt alles! Daarnaast zijn ook veel dingen makkelijker geworden. Binnen 10 minuten onze boodschappen tot aan de deur bezorgd kunnen krijgen, geen probleem! Pijn? Niet nodig, daar bestaat wel een pilletje voor. Ons bestaan lijkt steeds makkelijker en maakbaarder te worden en daarmee ook de bevalling. En dan loopt er iets tijdens je zwangerschap of bevalling niet zoals gepland en krijg je een keizersnede… Dat zorgt ervoor dat je toch echt anders gaat denken.

Ons lichaam is een oeroud concept. De mensheid probeert al eeuwenlang grip te krijgen op voortplanting, de zwangerschap en de bevalling met als resultaat dat sterfte van zwangeren en baby’s is gedaald. Tegelijkertijd is iets zo natuurlijks als de geboorte van een kind door al die vooruitgang een medisch concept geworden. En dat terwijl wij mensen, net als elk ander leven op aarde onderdeel zijn van de natuur. De natuur met al zijn bijzondere facetten en ondoorgrondelijkheid. Wij weten nog steeds veel meer niet dan wel.

Als vrouw en als doula heb ik vol bewondering gekeken naar de kracht van een zwangere die een kind groeit en baart. De kracht die jij bezig. De kracht je over te geven aan het oerinstinct van de geboorte.

Zo krachtig en natuurlijk als een bevalling kan zijn, zo natuurlijk is ook een onverwacht verloop. Het heeft niks te maken met falen of een mislukte bevalling. Ook dit is de natuur. Wat in dit geval van belang is flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de barende. De moderne wetenschap kan ons in zulke gevallen, wanneer met aandacht voor de barende toegepast, enorm helpen.

Wij krijgen al sinds het bestaan van de mensheid baby’s en angstige gevoelens in deze periode hebben daar ook altijd al bij gehoord. Deze gevoelens zijn heel normaal maar ze zijn sterk toegenomen sinds er in de jaren 70 en 80 steeds meer prenatale checks bij zijn gekomen. De checks zijn ontwikkeld om zwangeren gerust te stellen maar vaak komt er angst en stress kijken bij het staan voor de keuze of je wel of niet een test wil en of wanneer je wacht op resultaten van een test.
Ook wat je wel en niet moet eten, hoe je moet sporten en waar je allemaal op moet letten tijdens een zwangerschap wordt in de westerse cultuur veel besproken. Alles om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Zeker in het begin maar vaak ook rond de laatste periode van een zwangerschap ben je enorm bewust van alle dingen die mis kunnen gaan én wat jouw rol hierin is.

De medicalisatie van het geboorteproces draagt bij aan het verliezen van het vertrouwen in het vermogen van de zwangere om te bevallen. Minder vertrouwen in je eigen lichaam kan resulteren in meer angstige gevoelens en wanneer je weinig vertrouwen van je zorgverlener krijgt wordt dat gevoel alleen maar versterkt.

Dat je niet precies weet hoe je bevalling gaat lopen is zeker. Dat is het geval bij een VBAC maar ook bij een geplande keizersnede. Dit is iets waar je geen controle over hebt. Wat je wel hebt is regie. Regie uit zich in de keuzes die je maakt voor en tijdens je bevalling. Keuzes over wie erbij is, hoe je bevalt en waar. Die keuzes worden makkelijker wanneer jij je angsten aan durft te kijken en een informed decision kan maken. En hoop ik met deze cursus aan bij te dragen.

Ietske Bierema

Door Ietske Bierema

Oprichter en host van studio VBAC.