Psychologische basisbehoeften


Ongeacht wat er op ons pad komt in het leven, hoe wij ons voelen wordt volgens de zelfdeterminatie theorie bepaald door de mate waarin het lukt om drie psychologische basisbehoeften te vervullen. Dit geldt zeker tijdens een levens veranderende gebeurtenis zoals de geboorte van je kind.

De basisbehoeften kunnen worden omschreven als:

Autonomie
Dat je zelf mag kiezen en verantwoordelijk bent voor, of de ruimte krijgt om je eigen beslissingen te nemen.

Verbondenheid
Dat jij je veilig en gewaardeerd voelt.

Competentie
Dat je gelooft in je eigen kunnen en dat jij je serieus genomen wordt.

Bij een ingrijpende bevalervaring ontbreekt een of meerdere, soms zelfs al deze behoeften. Als de ervaring een gevoelige snaar in je raakt, als het gebrek aan een van deze basisbehoeftes als een rode draad in je leven voorbij komt kan de bevalervaring extra hard binnenkomen. Het kan dan een negatief zelfbeeld bevestigen. Dit kan resulteren in een gevoel van falen.

Ietske Bierema

Door Ietske Bierema

Oprichter en host van studio VBAC.