Wat zegt de data?

Een VBA2C is een vaginale bevalling na twee keizersnedes. Er is weinig onderzoek gedaan naar de VBA2Cen de onderzoeken die gedaan zijn, zijn relatief klein omdat de meeste ouders na twee keizersnedes kiezen voor een geplande keizersnede. In veel gevallen hebben zwangeren niet eens een keuze en stuurt de gynaecoloog sterk aan op een geplande keizersnede. Twee keizersnedes in de voorgeschiedenis is echter geen contra-indicatie voor een vaginale bevalling.

Tahseen et al. (2010) deed een systematische review waarin de cijfers van verschillende onderzoeken worden gecombineerd. Er werden gegevens verzameld van 5666 vrouwen die kozen voor een VBA2C, waarvan 71% ook daadwerkelijk vaginaal beviel. Uir het onderzoek bleek:

 • Kans op uterusruptuur
  De kans op een uterusruptuur blijkt uit het onderzoek 1,6%. In vergelijking, bij zwangeren met een keizersnede in de voorgeschiedenis hebben wij het over een kans van 0.8%.

  Het is echter goed om te benoemen dat 49-65% van de zwangeren die kozen voor een VBA2C werden ingeleid of bijstimulatie (met synthetische oxytocine) kregen. Zoals in een eerdere paragraaf werd uitgelicht, kan bijstimulatie de kans op een uterusruptuur vergroten. Je zou dus kunnen verwachten dat de kans op een uterusruptuur bij een VBA2C kleiner is als er geen synthetische oxytocine wordt gebruikt.
 • Kans op complicaties bij zwangere
  Er werd geen significant verschil in uitkomsten voor de moeder gevonden wanneer een VBA2C werd vergeleken met een geplande keizersnede na 2 eerdere keizersnedes.
 • Kans op complicaties bij baby
  De onderzoekers geven aan dat er te weinig gegevens zijn om een echte conclusie te kunnen trekken. De cijfers die er zijn, laten geen significant verschil in uitkomsten zien voor de baby bij een VBAC, VBA2C of een geplande keizersnede. Tegelijk geven de onderzoekers aan dat de gebruikte onderzoeken relatief oud zijn en dat de uitkomsten voor de baby vandaag de dag waarschijnlijk beter zijn dan 10 tot 20 jaar geleden.
Ietske Bierema

Door Ietske Bierema

Oprichter en host van studio VBAC.