6. Annemieke | Spoedkeizersnede prematuur baby | VBAC met vermoeden op ruptuur

Het verhaal van verloskundige en VBAC mama Annemieke over haar vaginale bevalling na een keizersnede waarbij het vermoeden op een uterusruptuur ontstond

Foto door VI Photography

Kans op een uterusruptuur na een keizersnede

Wat jouw persoonlijke kans is op een ruptuur is lastig in te schatten maar kans op een ruptuur tijdens een VBAC blijkt uit verschillende onderzoeken tussen de 0.2% en 1.5% te liggen. Door verschillende definities en opzetten van de studies is het moeilijk om deze te vergelijken. Of je deze cijfers een groot of een klein risico vindt is ook heel persoonlijk.

In de literatuur zijn vele studies gepubliceerd over risicofactoren voor het krijgen van een uterusruptuur: meer dan één sectio in de voorgeschiedenis, T-incisie of klassieke incisie tijdens vorige sectio, preterme sectio in de voorgeschiedenis, maternale leeftijd, kort interval tussen de vorige en huidige zwangerschap, koorts na de vorige sectio en het gebruik van weeënstimulerende middelen. In de praktijk is er echter geen goed model om voor de individuele patiënte het risico op een uterusruptuur te voorspellen.

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Ervaringsverhaal VBAC met vermoeden op een uterus ruptuur

In aflevering 6 van studio VBAC hoor je Annemiekes verhaal over haar vaginale bevalling na een eerdere spoedkeizersnede met 32 weken. Richting het einde van deze snelle bevalling ontstond door pijn bij het litteken en een slechte CTG het vermoeden op een ruptuur. Doordat de baby bijna geboren zou worden is besloten niet in te grijpen en zoon Boas kwam gezond ter wereld. Of het wel of geen ruptuur was is onbekend omdat dit alleen bij een operatie geconstateerd kan worden. Tijdens de opname is Annemieke (zelf werkzaam als verloskundige) 34 weken zwanger van haar derde kindje en plant ze haar tweede VBAC.

Beluister de aflevering via Apple Podcasts, Soundcloud of Spotify.

Shownotes

In studio VBAC vertelt Annemieke (werkzaam als verloskundige) over haar eerste zwangerschap die door gezondheidsklachten die uiteindelijk veroorzaakt bleken door het zeldzame Fatty Liver of Pregnancy met 32 weken eindigde in een spoedkeizersnede nadat zoontje Sam tijdens de ingeleide bevalling eerst stuit en later dwars in de buik lag.

Foto door VI Photography

De wens voor een tweede kindje kwam al snel en een half jaar na de geboorte van Sam wordt Annemieke zwanger van hun tweede kindje. Ze heeft weer een grote wens voor een vaginale bevalling (VBAC). Met 30 weken zwangerschap begint ze weeën te krijgen en krijgt ze het advies om zo veel mogelijk rust te nemen. Gelukkig zet de bevalling niet door en pas met 38 weken komen de weeën weer terug. Deze bevalling gaat heel snel en vlak voordat ze persdrang krijgt voelt ze pijn tussen de weeën door op de plek van de keizersnedewond en de CTG ziet er dan ook niet heel mooi uit. Er is een vermoeden van een ruptuur maar omdat het kindje er al bijna is besluiten ze door te zetten en na drie keer persen wordt zoontje Boas geboren.

Foto door VI Photography
Foto door VI Photography

Geboortefotograaf Jessica Vink van VI Photography is erbij om de bevalling vast te leggen en heeft prachtige foto’s genomen tijdens de geboorte van Boas.

Tijdens de opname is Annemieke 34 weken zwanger en plant ze haar tweede VBAC.

Foto door VI Photography
, , , ,

Ietske Bierema

Door Ietske Bierema

Oprichter en host van studio VBAC.

1 reactie

Geef een reactie